NHANH HAY CHẬM?

Immediately :

00:00
Cho những ai đang vội vã, hối hả.... Cho những ai đang do dự, chần chừ.... Vấn đề thật ra chưa bao giờ là nhanh hay chậm.... Khi thiên thời, địa lợi, nhân hoà còn chưa kịp xếp thẳng hàng, nhanh có thể là rất chậm. Khi bàn cờ bày ra trong tâm trí, chỉ vài giây do dự có khi đã lỡ thời cơ. Mục đích, tầm nhìn mơ hồ, nhanh chỉ có thể là rất chậm. Biết ta, hiểu người, ngồi im chẳng làm gì có khi lại rất nhanh. Tướng không ra tướng, quân chẳng thành quân, nhanh có thể là tan tác. Trên dưới một lòng, vạn tâm một hướng, chậm chậm mà khi tăng tốc lại siêu nhanh. Cho nên, vấn đề chưa bao giờ là nhanh hay chậm. Bài chưa sắp, cờ chưa xếp, quân chưa dàn thì vin vào đâu để bàn luận chậm nhanh? P/S: Góc nhà có Tênh Decor - ST-

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận