Nhật ký btv: Kể về em - 1 người em tôi ko bao giờ quên

Immediately :

00:00
Là người lính, người đàn ông si tình, lãng mạn...ga lăng nhưng cuộc đời này có lẽ quá ngắn phải ko em?? 4 năm qua đi, lần đầu tôi muốn kể cho các bạn nghe, chân dung 1 người bạn, người em đáng kính.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMARK

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận