Nhật Ký Hai Đứa Mình
Sáng tác: Anh Bằng

Immediately :

00:00
Giờ đây mỗi người mỗi nơi người về đâu sánh đời với ai tay trắng tôi đi tìm tương lai...
  • Hoàng Tuấn
  • PiepMe
  • Live ROOM
  • PiepLive

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận