Nhiều khi mình cũng không hiểu luôn á 😂

Immediately :

00:00
Con gái là một vật thể vô cùng đặc biệt, là một tạo hoá của nhân loại 😂😂😂
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận