NHIỀU PI LÀ ĐỂ CHO ĐI!!!🤠

Immediately :

00:00
Mình chơi mini game nho nhỏ nhé cả nhà! @ 3 bạn đầu tiên chụp được hình ảnh 3 cây cầu liên tiếp bắt qua sông Hàn ở tp.Đà Nẵng sẽ được mình tặng 50Pi Bạc. 🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒 @ 3 bạn tiếp theo chụp được đồng hồ ở Vòng Xoay Điện Biên Phủ lúc hai cây kim vuông góc với nhau 90° sẽ được mình tặng 40Pi Bạc. 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇 Nhanh tay nhé các bạn, 12h30 trưa mai mình sẽ chốt hạ chuyển Pi. Hihi 😁😁😁
  • 3 cây cầu bắt qua sông Hàn.
  • Đồng hồ vòng xoay Điện Biên Phủ.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận