Nhìn cái dzề?! Bực mình dzồi á! 😤😤😤

Immediately :

00:00
Đằng ấy mau dzinh đằng này về deiiiii! Đứng từ Tết năm ngoái đến giờ... Cọc á! 😒😒😞 P/S: Cuối tuần được dzìa nhà sớm nghỉ ngơi để cuối tuần đi mần thêm, làm khùng làm điên đó cả nhà ạ!!! 😅😅😅 Model: Duc Thanh Singer Photographer: Duong Hoang Son Costume: YOUTH Fashion Accessories: LV Bangle #DucThanh #DucThanhOfficial #DHSphoto #CLOUDonSaladaeng #COSHostel #LV #LouisVuitton #Bangle

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận