Những bạn nhỏ của tôi

Immediately :

00:00
Nhiều người có những người bạn thời học sinh ,sinh viên ,những bạn cùng học trên mái trường của tuổi học trò Lớn lên và trưởng thành thì có những bạn lại cùng ngành nghề với nhau Còn tôi không may mắn được như thế, xinh ra và lớn trong một gia đình nghèo ở nông thôn không được học hành gì nhiều không có cái trò chơi như những người thành phố nhưng chúng tôi cũng có những người bạn chung cảnh ngộ , tình bạn của tôi từ nhỏ là những làng quê những cánh đồng thảm có xanh mướt, chúng tôi nngày ngày lùa những đàn gia súc ra đồng từ sáng tới chiều muộn, chúng tôi cùng nhau đuổi bắt hò hét inh ỏi nguyên cả một cánh đồng chúc tôi đã lớn lên cùng nhau như thế năm này qua năm khác ,rồi chúng tôi cũng trưởng thành cũng đến lúc chia ra cũng mỗi đứa một ngả ,mỗi người một hoàn cảnh riêng đứa thì đi làm ăn để kiếm sống đứa thì trọn ở quê làm tiếp nghề bố mẹ mỗi người một ngành nghề Thấm thoát đã qua 20 năm nhưng những ki ức chúng tôi vẫn in trong tâm trí của mỗi người Giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía tình bạn của chúng tôi vui vẻ biết chừng nào
  • TÌNH BẠN
  • Sống Tích Cực Mỗi Ngày
  • đồng hành cùng piepme
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • PieperSTAR

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận