Những câu nói kinh điển khi không bị mời rượu

Immediately :

00:00
1. Ông không uống là không tôn trọng tôi. Tôn trọng tao thì *éo bắt tao uống 2. Cả bàn uống, ông không uống mất vui. Tao không uống mà cả bàn vẫn uống, tức là vẫn vui như thường. 3. Không uống được nhiều thì cũng làm một chén. Không uống thì một chén cũng là nhiều. 4. Cứ uống hết mình đi, say bạn đưa về. Về, nhưng quan trọng là về đâu? :) 5. Nốt chai này rồi anh em mình về. Đây có phải công việc đâu mà “nốt cho xong”. 6. Nể nhau thì uống nốt chén này đi! Bố *éo nể mày từ lâu lắm rồi. 7. Rượu bất khả ép, ép bất khả từ. 8. Chén này uống vì... *éo dùng rượu bia làm thước đo. 9. Trăm phần trăm Vội thì ông cứ hốc hết đi. 10. Chỉ có thằng sợ vợ mới không dám uống. Có thằng nào mà không sợ vợ :)) 11. Đàn ông ai lại đi uống nước ngọt. Uống rượu cũng chắc gì đã là đàn ông
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận