NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙA

Immediately :

00:00
- Tình hình có bạn nào đi làm về gặp mưa mà ngồi lề đường như mình không 😅 - Tân phú đang mưa to gió lớn, mấy bạn chú ý chạy cẩn thận ạ ⛈⛈
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận