Những điều đáng suy ngẫm

Immediately :

00:00
Nếu con muốn là một người có vận mệnh tốt, trước tiên hãy sửa lại cách ứng xử và nói chuyện của mình. 🌻 01. Đừng bàn luận về cuộc sống của người khác. 🌷 02. Đừng nói nhiều về cái xấu cái dở của ai cả. 🪴 03. Đừng nói lời làm tổn thương bất cứ ai. 🍀 04. Khi nóng giận hãy im lặng, nổi nóng là sai lầm. 🍂 05. Đừng giải thích quá nhiều về một việc đã qua. 🌿 06. Cái mình chưa làm được, hạn chế chia sẻ ra. 🌾 07. Cái mình làm được rồi, đừng khoe khoang về nó. 🍀Người muốn có được tương lai rộng mở, phải là người ăn nói chừng mực, vừa đủ, đúng thời đúng lúc. Chúng ta mất vài năm để học nói, nhưng phải thực tập cả một đời để biết mình nên nói năng thế nào. Trưởng thành rồi con, xin đừng tuỳ tiện. (Sưu tầm)

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận