No Regrets - Just Love

Immediately :

00:00
Không từ bỏ nhưng đành tạm khép "cánh cửa" lại một lần nữa, còn ngoài kia có cánh cửa khác hay ngay cả cánh cửa đã trải qua đang chờ mình tìm thấy, khám phá và chinh phục hay không thì còn... tuỳ duyên... Không dám chơi dại lần nào nữa, cũng thôn thốn nhưng cũng happy lắm ạ! 😅😅😅 Xem như một trải nghiệm đẹp, giữ cho riêng mình! ❤️ Thôi thì cất nỗi buồn ở một nơi xa xăm nào đó để tự khơi dậy và tập trung vào những mong muốn tương lai của bản thân. Phải tự làm cho mình thấy hạnh phúc thì mới mong tìm được hạnh phúc một cách dễ dàng hơn... We are not wrong! It's just not right time! T.i.ệ.m K.ý G.ử.i N.ỗ.i B.u.ồ.n - D a l a t 2 0 1 9 P/S: Cho anh "ký gửi" ké nha Zu Dyn ! Gặp ông chủ duyên dáng, giỏi giang, siêu dễ mến đọc code "Thành Trần" sẽ được ưu đãi iu thương cả nhà nhan!!! 😆😆😆 #DucThanh #DucThanhOfficial #NoRegrets #JustLove #NguoiAyLaAi #NALA #TiệmKýGửiNỗiBuồn #SadnessConsignmentShop #Dalat #Hope #Peace #Optimistic #Positive #Bestrong

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận