NÓI PHẢI GIỮ LỜI::HÀNH ĐỘNG

Immediately :

00:00
Nói ra rất dễ, giữ lời mới khó. Để làm được việc khó, điều đầu tiên là ta phải HÀNH ĐỘNG, tránh nói suông.
  • Hành động
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận