NÓI PHẢI GIỮ LỜI::HÀNH ĐỘNG

Immediately :

00:00
Nói ra rất dễ, giữ lời mới khó. Để làm được việc khó, điều đầu tiên là ta phải HÀNH ĐỘNG, tránh nói suông.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Hành động
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận