Nửa khuôn mặt người

Immediately :

00:00
"Ban đêm mới thích hợp để kể những câu chuyện ly kỳ này mà." Bạn tôi vươn vai. Cởi áo ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong nhà cậu ấy không có đồ đạc gì, mọi người đến thăm đều ngồi trên mặt đất. Bởi vì cậu ấy nói mình ghét ghế, ngồi đất mới mang phong độ của người xưa.
  • kể chuyện đêm khuya
  • mỗi đêm một câu chuyện
  • Nửa khuôn mặt người

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận