Phải làm gì nếu bạn không có động lực làm việc?

Immediately :

00:00
Trên thực tế, có rất nhiều người nói rằng "Tôi không thể làm việc được vì tôi không có động lực." Hãy nghĩ về nó Đó là, 1. Động lực 2. Làm việc Tôi cũng đã hiểu nhầm rằng động lực là "đầu tiên" và làm việc là "sau". Và chúng ta đã phải vật lộn với vấn đề "động lực" rất lâu. Nhưng không sao. Đây mới thật sự là ý tưởng đúng. 1. Làm việc 2. Động lực Bạn phải làm việc trước và sau đó bạn có động lực Nói cách khác, làm việc là "đầu tiên" và động lực là "sau". Điều này tương tự như tình huống tâm lý khi dọn dẹp. Ban đầu, bạn không muốn làm điều đó, nhưng một khi bạn bắt đầu dọn dẹp, bạn đã bao giờ cảm thấy tốt và chưa làm gì sạch chưa? Theo cùng một cách, làm việc "đầu tiên" là tất cả. Vì vậy, trong khi bạn đang tìm cách để có động lực, bạn sẽ không bao giờ có động lực và kết quả của bạn sẽ không được cải thiện. Đó là điều đáng kinh ngạc từ bộ não của chúng ta, khi mà hành động và thái độ của chúng ta không tương hợp. Bạn có thể học cách yêu thích một thứ gì đó (hoặc ít nhất là trở nên thoải mái hơn với nó) bằng cách “chỉ cần làm việc đó” và tiếp tục làm, ngay cả khi ban đầu bạn không muốn làm. BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ CỦA MÌNH BẰNG CÁCH THAY ĐỔI HÀNH VI CỦA BẠN. Và chỉ khi hành động thì chúng ta mới tạo ra được kết quả..

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận