Phản đối chiến tranh!

Immediately :

00:00
Chiến tranh là tội ác, nhiều người trên thế giới vẫn đang ra sức phản đối cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • thông điệp hòa bình
  • CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG
  • PiepMe
  • Đồng hành cùng PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận