PHIÊN ĐẤU GIÁ – SỐ 16🔥

Immediately :

00:00
Hỡi những chiến binh nhà PiepMe,😁 Phiên đấu giá tiếp theo trong tuần đã lên sàn rồi, đồng nghĩa phiên đấu giá số 15 sẽ kết thúc và đó là lúc chúng ta biết được: “Ai là chủ nhân của chiếc bình siêu tốc Philips?”. 👉Và "Ai sẽ là chủ nhân tương lai của Chiếc Vòng Đeo Tay Thông Minh Huawei Honor Band 4 trong phiên 16 này?" Đã có rất nhiều user tham gia và đấu giá vô cùng thành công những chiếc vòng đeo tay thời thượng với một mức Pi "không tưởng", biết đâu bạn sẽ là cái tên may mắn tiếp theo.☘️ 👉Hãy đón xem nếu bạn là user đấu giá thông minh: ...11H30 - THỨ 2... ...11H30 - THỨ 5... hàng tuần trên kênh Đấu Giá.✌️
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
 • Huawei honor band 4
 • Đấu giá ngược
 • Đấu giá

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận

To view auction results

You need a Piepme account

download now
App Store Play Store

Auction participation

 • Auction lowest price

  1 silver Pi
 • Auction highest price

  700 silver Pi
 • Auction fee

  1 silver Pi
 • Auction participation

  54

Auction fee 1 silver Pi

Auction results