Phụ nữ không thích đàn ông lăng nhăng , đàn ông không thích phụ nữ vật chất . Nhưng thực chất đàn ông không tiền vẫn lăng nhăng còn phụ nữ không màng danh lợi lại không có được tấm chân tình 😀

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • cộng đồng piepme
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • Đồng hành cùng PiepMe
  • PiepMe
  • Phụ nữ hiện đại

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận