PIEPJOBS - THIẾT KẾ HAY, NHẬN NGAY PI THƯỞNG

Immediately :

00:00
✍️Hình thức tham gia: + Mỗi cá nhân được tự do sáng tạo hình ảnh Danh Thiếp/Name Card cho chính mình. + Bắt buộc phải sử dụng logo PiepJOBS được gửi kèm thông tin phát động cuộc thi. + Mỗi cá nhân được xét tối đa 01 giải dành cho hình ảnh dự thi có tính sáng tạo cao nhất và chất lượng ảnh tốt nhất. + Bài Piep đăng cùng hình ảnh phải đầy đủ nội dung tiêu đề, bài viết phù hợp với hình ảnh. + Từ khóa bắt buộc kèm theo: PiepMe, PiepJOBS, 01/05 ⏳Thời gian tham gia: Từ 28/04 – 01/05/2022
  • PiepJOBS
  • PiepMe
  • 01/05

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận