Quan to không bằng lắm tiền
Lắm tiền không bằng sống lâu
Sống lâu không bằng sống có ích.

Immediately :

00:00
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình (câu của bác Hồ dạy cô chỉ nói lại thôi) ....hôm nay chúng mình và cô giáo đang làm những việc có ích để bảo vệ môi trường ạ... *học vui...vui học
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận