Quan to không bằng lắm tiền.
Lắm tiền không bằng sống lâu
Sống lâu không bằng sống có ích.

Immediately :

00:00
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.(câu của bác hồ dạy...cô chỉ nói lại thôi ) * nay các bạn lá 1 cùng cô làm những việc có ích để bảo vệ môi trường ạ....
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận