Quên- Khắc Việt (Cover) Lê Duy Đức

Immediately :

00:00
Một ca khúc mình rất thích từ cái thuở còn bé của ca nhạc sĩ Khắc Việt ❤️
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận