Radio: Chữa Lành Tổn Thương

Immediately :

00:00
Theo bạn, ai là người đau khổ nhất: người mất đi người thân yêu, người bị phản bội thất tình, người thất bại phá sản...Thật ra kẻ thiếu sức mạnh bên trong mới chính là kẻ nhiều đau khổ nhất. Là người bỏ rơi, lãng quên mình trước những vết thương. Họ mặc cảm, thờ ơ trước những vết thương chính mình. Họ không tội nghiệp vết thương,mà còn dung dưỡng cho sự yếu đuối chính minh. Radio: Chữa lành Tổn thương là giây phút hướng bạn quay về ru vết thương lòng. Nội dung: 1. Thừa nhận mình có vết thương. 2. Nguyên nhân vết thương. 3. Chữa lành vết thương.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận