Radio: Sự tự chủ

Immediately :

00:00
"Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình.". Nếu thiếu đi sự tự chủ, chỉ chạy theo cảm xúc, sự nhiệt huyết sẽ thiếu sự cân bằng. Bạn sẽ hành động cảm tính: dễ yêu, dễ chán, dễ giận, dễ lo lắng...chạy theo những cảm xúc vô thường. Chuyện cần làm thì không làm- chuyện không cần làm thì lại làm... Hãy nhớ "Làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời.", trước khi bạn làm chủ hay lãnh đạo ai đó, thì hãy làm chủ, lãnh đạo bản thân mình trước.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận