Radio Tâm sự: Lo Lắng

Immediately :

00:00
Hẹn mn T6 20h45 "Lo lắng không giải quyết vấn đề. Nó chỉ giết chết giây phút bình yên hiện tại" Mỗi người ai cũng có những nỗi lo: lo ăn, lo mặc, lo ở...dường như thế hệ chúng ta được dạy để lo. Để rồi lo lắng trở thành bệnh trạng tâm lý cần chữa trị sớm. Nội dung: 1. Ảnh hưởng lo lắng sức khỏe 2. Tại sao ta lại lo lắng.? 3. Buông xã những nỗi âu lo.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận