Radio Tâm sự: Lo Lắng

Immediately :

00:00
Hẹn mn T6 20h45 "Lo lắng không giải quyết vấn đề. Nó chỉ giết chết giây phút bình yên hiện tại" Mỗi người ai cũng có những nỗi lo: lo ăn, lo mặc, lo ở...dường như thế hệ chúng ta được dạy để lo. Để rồi lo lắng trở thành bệnh trạng tâm lý cần chữa trị sớm. Nội dung: 1. Ảnh hưởng lo lắng sức khỏe 2. Tại sao ta lại lo lắng.? 3. Buông xã những nỗi âu lo.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận