Radio tâm sự: Phán Xét

Immediately :

00:00
"Khi con người không có khả năng vui trước cái đẹp bản thân, thì họ sẽ vui trước cái xấu người khác.".Họ là những người có phần con nhu nhược, hèn nhát đi tìm kiếm niềm vui, sự cao thượng bằng cách chà đạp, hạ bệ người khác xuống. "Là phúc hay là họa đều từ miệng mà ra." ...hệ quả của lời nói thành kiến, làm cho người khác mất niềm tin vào bản thân, một lời phán xét như bản án chung thân đẩy người khác vào tuyệt vọng. Nội dung 1. Ảnh hưởng phán xét? 2. Thói quen phán xét người khác? 3. Làm thế nào ứng phó trước những phán xét?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận