Radio tâm sự: Tham Vọng

Immediately :

00:00
Tham vọng, nếu đã làm cho làm bạn mất đi sự sống ngay từ khởi điểm. Thì dù đạt được hay không đạt được tham vọng, ta cũng không tìm thấy giá trị chân thật của đời sống. Từ tham vọng đến tham lam, đôi khi chỉ một ranh giới mong manh. Làm con người si mê điên cuồng... Thật ra: "Đỉnh cao nhất của tâm thái con người không phải vô dục, vô cầu. Mà là hiểu được chữ bình thản." Nội dung. 1. Cuộc sống có cần tham vọng? 2. Tham vọng hay tham lam. 3. Tham mà không tham.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận