Read for fun #10 - Đọc cho zui

Immediately :

00:00
"The 7 habits of highly effective people - Part 1 / For individual" - 7 thói quen hiệu quả (P1 / Thói quen cá nhân)
  • 1) Siêu "CHỦ ĐỘNG" - Bạn có năng lực thiên bẩm để ảnh hưởng và thay đổi môi trường, thế giới xung quanh bạn. Vậy nên đừng dành thời gian để chờ đợi, phản ứng với những sự kiện và con người xung quanh bạn. Sẵn sàng chịu trách nhiệm và bắt tay công việc một cách chủ động và nhanh chóng 2) Bắt đầu với "ĐÍCH ĐẾN" - Đừng thức dậy mỗi ngày mà không biết mình sẽ bắt đầu làm gì, đừng dành mỗi giây mỗi phút quý giá của bản thân bạn mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Hãy bắt đầu nhìn xa hơn một chút và thiết lập mục tiêu cho tương lai của bạn, khi đã có mục tiêu hãy cố gắng giữ cho mọi kế hoạch, hoạt động của bạn hướng đến đích đến cuối cùng đó 3) Làm việc "QUAN TRỌNG" trước - Thiết lập ưu tiên cho công việc là một việc vô cùng quan trọng. Khi tiến hành công việc này, hãy tập trung vào điều gì là quan trọng (Việc gì sẽ đưa bạn đến gần hơn với đích đến cuối cùng của bạn?). Đừng để bị phân tâm bởi những việc đem đến cảm giác gấp gáp nhưng khi hoàn thành và nghiệm lại thì nó chẳng đem lại nhiều giá trị (Không quan trọng)

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận