Read for fun #8 - Đọc cho zui

Immediately :

00:00
“HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE - Part 2" - Đắc Nhân Tâm (P2)
  • 4) Bạn khó có thể xây dựng một mối quan hệ sâu sắc với người khác nếu bạn không bỏ công sức ra để "LẮNG NGHE" người khác - Khi ở trong một cuộc nói chuyện, hãy "TẬP TRUNG" vào cuộc trao đổi. Hãy ở đó, đừng nghĩ về người khác, việc khác. Hãy lắng nghe hoàn toàn người đang ở đối diện bạn. Hãy học hỏi từ mọi cuộc gặp gỡ 5) Hạn chế "TRANH LUẬN" - Mỗi người đều không mong muốn quan điểm của mình bị đánh giá là sai. Khi một tranh luận kết thúc cũng là thời điểm một người bị tổn thương - Hãy "ĐỒNG CẢM" với người đối diện. Hãy thử nhìn câu chuyện theo một góc độ khác: "Tại sao họ đúng và tại sao mình sai?". Hãy tìm giải pháp tốt nhất cho cả 2 trong tình huống hiện tại 6) Thừa nhận "LỖI SAI" ngay lập tức - Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, vị trí nào, hãy thành thật thú nhận lỗi sai của bạn. Đừng giữ và giấu diếm chúng. Bởi bạn sẽ mãi không bao giờ dấu nổi chính mình và sự ray rứt sẽ ăn mòn chính bạn - Khi gây ra một lỗi sai, hãy "THẲNG THẮN" thừa nhận với những người có liên quan và cùng nhau hướng đến giải pháp khắc phục 7) Chỉ ra lỗi sai một cách "GIÁN TIẾP" - Khi nhận ra điểm thiếu sót của người khác, tuyệt đối không chỉ chúng ra một cách tùy tiện, trước mặt nhiều người - Hãy góp ý đơn giản trong một cuộc trao đổi cá nhân và không nhấn mạnh vào mặt tiêu cực mà hãy tập trung vào những giải pháp để cải thiện trong tương lai. Làm nó trở thành một cuộc góp ý tích cực

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận