Read for fun #9 - Đọc cho zui

Immediately :

00:00
"HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE - Part 3" - Đắc Nhân Tâm (P3)
  • 8) Chia sẻ "CÁI SAI" của bạn - Mọi người sẽ thông cảm cho những người dám thẳng thắn thừa nhận và chia sẻ những vấp ngã của chính mình - Việc đó sẽ "ẤN TƯỢNG" hơn nếu bạn là người có quyền (Cha mẹ nhận sai với con cái, quản lý nhận sai với nhân viên). Hãy nhìn nhận việc đó giống như một bài học thay vì lẩn tránh nó 9) "NHÌN NHẬN" nỗ lực của mọi người xung quanh trong việc cải thiện một vấn đề, quy trình nào đó. Không có việc gì dễ dàng đạt được cả, mọi thành quả đều là một quá trình dài - Khi thấy mọi người xung quanh bạn có những nỗ lực để tốt hơn, đem lại những giá trị tích cực -> Hãy dành cho họ những lời động viên, khuyến khích hoặc một phần thưởng nào đó 10) Hãy "PHÁT TRIỂN" mỗi ngày - Đừng quan tâm đến việc thõa mãn với vị trí bạn đã và đang đạt được, tiến lên mỗi ngày là cách đơn giản nhất để phát triển toàn diện - Hãy "LUYỆN TẬP" mỗi ngày, lắng nghe bản thân và tìm cách để tạo ra nhiều giá trị hơn cho chính mình và những người xung quanh "Mỗi người đều quan tâm đến những người quan tâm đến họ - Đừng tự mãn, hãy lắng nghe. Đừng tự ti, hãy phát triển"

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận