R.E.B.O.R.N

Immediately :

00:00
Hai cữ chống đẩy... Mỗi ngày... mỗi ngày... Cơ thể em nó... như được "Reborn" một lần nữa... các bác ạ! 😅😅😅 P/S: Rồi khi nào trái đất xanh tưi này mới được Tái Sinh lần nữa để người người nhà nhà lại hồ hởi, lại bung xoã đam mê, lại hết mình với công việc hiện tại, lại hạn chế sự căng thẳng tột độ, những suy nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát để rồi lại đưa ra những hành động hay những quyết định một cách đúng đắn hơn, chính xác hơn, không mông lung lưỡng lự và không phải hối tiếc... ?! 🕊🌎🕊 Model: Duc Thanh Singer Photographer: Mjn Ho P.h.u Q.u.o.c I.s.l.a.n.d 23.04.2015 #DucThanh #DucThanhOfficial #Earth #Nature #Reborn #TáiSinh #PhuQuocIsland #PhuQuoc2015 #Hope #Peace #Optimistic #Positive #Bestrong

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận