Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Là hạng hai, hạng ba thì có sao? Tôi vui khi thấy mình luôn nỗ lực thế này. Tôi sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa." HÃY LUÔN TỰ NÓI VỚI MÌNH NHƯ THẾ. Trích "Yêu những điều không hoàn hảo" _ Đại đức Hae Min.
  • Thanh Yên
  • Đọc sách
  • Yêu những điều không hoàn hảo
  • Đại đức Hae Min
  • cộng đồng piepme
  • Đồng hành cùng PiepMe
  • PiepAUDIO

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận