Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Bạn có biết vì sao khi bạn trò chuyện với người đó bạn không thấy thú vị không? Vì khi bị gò bó trong những phép tắc Con người ta không thể thành thật nói hết những điều trong lòng mình. Nếu có thể thành thật trò chuyện, thì bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng trở nên thú vị." - Trích Sống chậm lại giữa thế gian vội vã - Đại đức Hae Min. Hẹn các bạn 22h tối nay.
  • Thanh Yên
  • PiepAUDIO
  • PiepMe
  • PiepAUDIO - ứng dụng âm thanh mới
  • PiepLive

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận