Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
Thấm thoát tháng 3 lại sắp trôi qua. Thời gian trôi thật nhanh, có những điều cần đối diện trốn mãi cũng không được. Chỉ có suy nghĩ thay đổi rồi cảm thấy cũng không có gì quá áp lực. Chỉ là học cách quen thôi. Hẹn các bạn tối nay 22h. 🥰

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận