Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
Có những câu chuyện kể hoài không hết, những câu nói lặp lại đến quen thuộc nhưng mỗi lúc nhận được từ ai đó lời nhắn nhủ thấy lòng ấm áp hơn. Ai cũng có điều không hoàn hảo nhưng có nhiều hơn những mặt tốt nếu bạn quan tâm và chú ý. Hẹn bạn 22h tối thứ 7 tuần này.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận