Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Bản tính của chúng ta cũng như bầu trời Có những đám mây suy nghĩ những tia chớp cảm xúc, có bóng hoàng hôn của ký ức Bầu trời cho phép những điều đó xảy ra Và chỉ im lặng dõi theo những thay đổi. Những biến đổi thời tiết của suy nghĩ, cảm xúc, ký ức xuất hiện rồi biến mất Nhưng khoảng không gian của bầu trời nội tâm vẫn giữ nguyên không thay đổi." - Trích Những điều không hoàn hảo - Đại Đức Hae Min.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • đọc sách
  • PiepAUDIO

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận