Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Cho dù bạn không thích học bài đi chăng nữa, hãy bắt đầu từ môn mình thích nhất. Cho dù mâm cơm có tầm thường đi chăng nữa, hãy chọn ăn từ món bạn thấy ngon nhất. Bạn cũng có thể bắt đầu đọc một cuốn sách từ phần bạn muốn đọc nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi đã quyết tâm và thực sự bắt đầu Bạn sẽ không thấy khó khăn nữa và mọi việc sẽ suôn sẻ ngay thôi." Trích Những điều không hoàn hảo - Đại đức Hae Min
  • Thanh Yên
  • PiepAUDIO
  • yêu những điều không hoàn hảo

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận