Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Hãy dùng tấm lòng lương thiện, chân thành cầu mong nỗi đau của người khác được chữa lành Để chữa vết thương lòng của mình trước. Hãy thành tâm chúc phúc Cho gia đình, bạn bè, và cả những người bạn gặp khi qua đường. Phật không phải là làm việc từ bi Mà tấm lòng từ bi chính là Đức Phật." Trích Những điều không hoàn hảo - Đại Đức Hae Min.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận