Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
Một tuần rồi, mãi quẩn quanh với mọi thứ ngổn ngang cũng đến lúc về lại góc nhỏ an yên và không có quá nhiều những bộn bề cuộc sống. Cuộc sống không hoàn hảo, công bằng chẳng hiện diện, chân thật lại gặp dối gian. Âu cũng là cuộc đời mà oán trách để mà chi cứ đi hết đã, yêu thương hết đi đã để mai sau, nhẹ lòng! Hẹn các bạn 22h tối nay!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • Live ROOM đọc sách
  • TRÒ CHUYỆN ÂM THANH

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận