Sài Gòn lạ lắm à nha=]]

Immediately :

00:00
Ở Sài Gòn, ra đường buổi sáng trễ có 5 phút thôi mà nó lạ lắm... Nhưng nghe nói người sống ở Sài Gòn sau T10/2021 vẫn thích được cảm giác kẹt xe hơn😂😂
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Cuộc sống
  • Sài Gòn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận