Sài gòn sắp vào mùa mưa

Immediately :

00:00
Mới 4h chiều mà cứ ngỡ gần 6h. Mây kéo ầm ầm, sấm chớp đùng đùng. ☁️☁️☁️⚡️⚡️⚡️

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận