Sài gòn sắp vào mùa mưa

Immediately :

00:00
Mới 4h chiều mà cứ ngỡ gần 6h. Mây kéo ầm ầm, sấm chớp đùng đùng. ☁️☁️☁️⚡️⚡️⚡️
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận