SAI - TỨC LÀ KHÔNG ĐÚNG ;-//

Immediately :

00:00
Bạn có bao giờ tự thấy mình sai chưa? >> Sai trong CÔNG VIỆC >> Sai trong THÓI QUEN >> Sai trong GIA ĐÌNH >> Sai trong TÌNH YÊU >> Sai trong HÔN NHÂN >> ... Biết sai và sửa sai ... Sai nào sửa được và sai nào không sửa được? Cách ứng xử khi phân định và tranh cãi nhau vì đúng sai ...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Sai
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận