SAI - TỨC LÀ KHÔNG ĐÚNG ;-//

Immediately :

00:00
Bạn có bao giờ tự thấy mình sai chưa? >> Sai trong CÔNG VIỆC >> Sai trong THÓI QUEN >> Sai trong GIA ĐÌNH >> Sai trong TÌNH YÊU >> Sai trong HÔN NHÂN >> ... Biết sai và sửa sai ... Sai nào sửa được và sai nào không sửa được? Cách ứng xử khi phân định và tranh cãi nhau vì đúng sai ...
  • Sai
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận