SÁNG ĂN NHẸ ... :-//

Immediately :

00:00
Thường sáng là TC ít ăn, nếu ăn thì là khoai lang hoặc xôi. Sáng nay TC có sự kiện đặc biệt ...
  • Sáng mà ăn chén súp dưới này chắc khỏi ăn cả tháng.
  • Guten Morgen
  • Chào Cuối Tuần
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận