sau 1 tuần luyện soroban.

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận