sau 2 ngày khổ luyện, bé đã chuyển được phương pháp tính đếm que qua finger math.

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận