SAU CUỘC VUI

Immediately :

00:00
Tui hông hiểu nó đi đứng kiểu gì mà xuống đó nằm gọn trơn, vểnh mặt lên nhìn đời kiểu "Thách ai bắt ông lên được đấy!!!"
  • giải trí
  • trâu làng

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận