SAU CUỘC VUI

Immediately :

00:00
Tui hông hiểu nó đi đứng kiểu gì mà xuống đó nằm gọn trơn, vểnh mặt lên nhìn đời kiểu "Thách ai bắt ông lên được đấy!!!"
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • giải trí
  • trâu làng

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận