SEN

Immediately :

00:00
Trầm mình mấy nẻo đục trong Lắng phù vân gạn một dòng tinh khôi Hồn thơm đọng giữa đất trời “Dẫu lìa ngó ý“ vẫn đời “tơ vương“ Trải qua bao khúc đoạn trường Bồng lai an giấc mộng thường nhẹ tênh

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận