Show show

Immediately :

00:00
2 đứa không hẹn mà hắc bạch vô thường cho show hôm nay. Túm lại hát nhẹ nhàng mặc dù được yêu cầu bài cũng chút căng thẳng... được cái...đi hơi xa thui ah oa oa....
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận