SỐNG HAY TỒN TẠI?
THỨC TỈNH MỤC - ĐÍCH - SỐNG
(*) HOÀN THIỆN & CẢI THIỆN

Immediately :

00:00
Hoàn thiện là "điểm cuối cùng" mà một người nghĩ là cuộc sống của họ sẽ trở nên như thế. Vấn đề là con người biết điều tốt cho mình, nhưng điều kỳ lạ là không ai biết điều gì là TỐT NHẤT cho mình. Bởi vì ngay cả khi con người nghĩ điều gì là tốt nhất cho mình - đó có thể là một BI KỊCH. Tại sao lại như vậy? Bởi cuộc sống này, ý nghĩa của mỗi người được sinh ra để "cho cộng đồng" (và ngược lại). Ý nghĩa của con người không tồn tại một cách độc lập - tách rời cộng đồng của họ. Điều này lý giải tại sao những người tách họ ra cộng đồng, sẽ dễ dàng bị trầm cảm - và nguyên nhân lớn nhất của trầm cảm chính là họ không tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống, và nguyên nhân lớn nhất mà một người không thấy được ý nghĩa cuộc sống bởi vì họ bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống - bắt đầu từ chính họ - và cuối cùng là vì họ. Khốn khổ thay, điều này lại không xảy ra. Thực tế, con người sinh ra cho cộng đồng. Do đó, tìm kiếm một đời sống hoàn thiện (với ý nghĩa bắt đầu - và kết thúc từ chính mình) là vô vọng. Nhưng may mắn, mặc dù mọi thứ không hoàn thiện nhưng bạn vẫn luôn có thể CẢI THIỆN mọi thứ. CẢI THIỆN theo nghĩa bình dân là: CẢI TIẾN hướng đến sự HOÀN THIỆN, nhưng bởi vì không có gì là hoàn thiện - cho nên mọi thứ luôn có thể cải thiện, và bởi vì bạn vẫn luôn có thể cải thiện mọi thứ (vào bất kỳ thời điểm nào) - đó chính là sự hoàn thiện (được xây dựng từ giá trị của sự cải thiện). "Cải thiện chứ không phải hoàn thiện đã tạo ra văn minh và những triệu phú - tỷ phú toàn cầu". - Thomas Alva Edison - đã tạo ra BÓNG ĐÈN ĐIỆN - từ việc CẢI TIẾN bóng đèn cũ (với thời gian dây tóc phát sáng có thời hạn rất ngắn). Và bóng đèn vẫn liên tục được cải tiến sau đó! - Henry Ford - đã tạo ra Xe ô-tô động cơ 6 thì - từ việc CẢI TIẾN xe ô-tô cũ (với động cơ 4 thì). Và ô-tô vẫn luôn được cải tiến sau đó. - Bill Gates - đã tạo ra Hệ điều hành Windows - từ việc CẢI TIẾN Hệ điều hành cũ (Hệ điều hành MS - DOS). Và Hệ điều hành Windows vẫn luôn được cải tiến sau đó (qua các thế hệ Windows 95, 97, 2000, XP, Vista...) (...) Vậy nên, con đường hiệu quả để trở nên thành công chính là CẢI THIỆN mỗi ngày, và đó chính là con đường dẫn đến sự HOÀN THIỆN. Vì nếu không đi theo con đường đó, chẳng có gì hoàn thiện trên cuộc đời này cả! ĐỪNG ẢO TƯỞNG VỀ SỰ HOÀN THIỆN, CHỈ CÓ SỰ CẢI THIỆN MỚI DẪN ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN! Nguồn: Tác giả Trần Trung Kiên

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận