Sống là phải đi 👍👍👍

Immediately :

00:00
Lúc mới đến đây chỉ nghĩ cách để vượt ngục thôi,dây thép gai,lính canh,súng lúc nào cũng chĩa vào,vậy không biết ngày xưa các cụ vượt ngục kiểu gì,đi một lúc dưới cái nắng 40 độ thì ...thôi😛😛😛
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Du lịch
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận