STAY NEGATIVE

Immediately :

00:00
Hôm qua gọi phone trao đổi với đối tác bên Đức, cuối câu chuyện thì chúc "Bleibe mal negativ" - Chúc bạn âm tính nha. Hahaha... Từ xưa đến nay là chúc “Bleibe gesund - Stay healthy”. Bây giờ trong lúc dịch tăng, đưa lên một bậc "Chúc bạn giữ được âm tính". Chữ positive và negative còn có nghĩa là lạc quan và bi quan. Người ta hay nói với nhau là "hãy suy nghĩ lạc quan". Thời covid chữ "bi quan" trở về nghĩa y khoa: được tiếp tục âm tính ở cái ổ dịch này là nhiều may mắn ;-//
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Bị quan
  • Lạc quan
  • Negative
  • Positive
  • dịch Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận